బుద్ధి, తెలివి అంటే? ఎలా పెంచుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 6 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Intelligence|Yandamoori Veerendranath|TELUGU IMPACT Karimnagar 2016 –>Read more

ఉపన్యాసం ఎలా ఇవ్వాలి? పబ్లిక్ లో ఎలా మాట్లాడాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 4 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Public Speaking | GLK Durga –>Read more

ఓటమి అంటే? ఓటమి లో ఏమి నేర్చుకోవచ్చు? ఓటమి నుంచి పైకి లేవటం ఎలా? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 4 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Self Love |Kavitha|TELUGU IMPACT Hyd –>Read more

క్రమశిక్షణ అంటే ఏమి? ఎలా నేర్చుకోవాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 4 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Self Management|V Viswanadham|TELUGU IMPACT Kamareddy –>Read more

ఒత్తిడిని(Stress) ఎలా అదుపులో ఉంచుకోవాలి? కుంగుబాటు(Depression) నుంచి ఎలా బయటపడాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 11 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Stress is Bliss|BV Pattabhiram youtu.be/FY5nk4DpmHM –>Read more

అనుకూల దృక్పదం(పాజిటివ్ థింకింగ్) అంటే ఏమిటి? ఎలా సాధించాలి? అనే టాపిక్స్ గురించి IMPACT వేదికపై ప్రఖ్యాత వ్యక్తిత్వ వికాస స్పీకర్ లు మాట్లాడిన 5 వీడియో లు ఒకేచోట!

1)Unleash the you in you|Sudheer –>Read more